Eng

24/03/2023 12:33

特專科技公司上市新規月底推,未商業化公司市值門檻降至100億

 《經濟通通訊社24日專訊》港交所(00388)旗下聯交所宣布,推出新特專科技公司
上市機制,進一步擴大香港的上市框架。《主板上市規則》將於今年3月31日起新增一個章節
,有意根據新章節上市的公司由該日起可提交正式申請。
 在諮詢建議後,將予實施的規定包括已商業化公司的市值要求由80億元下調至60億元,
而未商業化公司的市值門檻則由150億元降至100億元。研發開支比例最低門檻方面,收益
達1﹒5億元但低於2﹒5億元的未商業化公司門檻降低至30%。
 來自資深獨立投資者相當數額的投資方面,兩至五名領航資深獨立投資者;在上市申請當日
及上市申請前12個月期間,合共持有申請人10%的已發行股本;或在上市申請日期的至少
12個月前已投資於申請人的金額合計15億元(不包括於上市申請日期或之前作出的任何後續
撤資)。優化定價過程方面,至少50%的發售股份須分配予「獨立定價投資者」。
 港交所集團行政總裁歐冠昇表示,這是香港股票市場發展的另一新里程。新經濟行業正在迅
速改變生活和工作方式,引入的新上市機制將有助創新領域的新一代公司接通資本市場。港交所
一直致力支持發行人和投資者的需要,在2018年推出的上市制度改革令香港發展成亞洲領先
的生物科技集資市場,今次在此基礎上增設特專科技章節,將支持更多公司的集資需要並實踐創
新理念。
 聯交所在是次諮詢過程中共收到90份來自廣泛界別的非重複回應意見,回應人士包括投資
公司、專業機構、潛在上市申請人、企業融資公司及個別人士。港交所上市主管伍潔鏇說,提出
的大部分建議均獲得大多數回應人士支持,但也因應市場意見對原先的建議規定稍作調整,同時
確保能維持監管原意。(bi)

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

緊貼市況
 • 03690 美團-W
 • 120.200
 • 00700 騰訊控股
 • 332.200
 • 01797 東方甄選
 • 30.900
 • 09618 京東集團-SW
 • 137.800
 • 02269 藥明生物
 • 44.450
 • 00763 中興通訊
 • 24.400
 • 目標︰$25.80
 • 00386 中國石油化工股份
 • 5.000
 • 目標︰$5.47
 • 02886 濱海投資
 • 1.590
 • 目標︰$2.00
 • 06610 飛天雲動
 • 2.340
 • 目標︰$2.16
 • 00062 載通
 • 10.200
 • 目標︰--
 • 00700 騰訊控股
 • 332.200
 • 09988 阿里巴巴-SW
 • 82.100
 • 00511 電視廣播
 • 7.100
 • 00388 香港交易所
 • 301.800
 • 03690 美團-W
 • 120.200
 • 03896 金山雲
 • 2.720
 • 目標︰$2.80
 • 00973 L'OCCITANE
 • 22.450
 • 目標︰$23.80
 • 01128 永利澳門
 • 7.080
 • 目標︰$10.09
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/06/2023 15:52
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/06/2023 15:53
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 02/06/2023 15:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/06/2023 15:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
人氣文章
財經新聞
評論
專題
 • 生活
 • DIVA
 • 健康好人生

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘!㊙️點解要用航拍機同360相機?法扇唔係撥涼咁有咩用?筆盒竟然收埋呢樣嘢!