ETF 新聞

11/09/2017 13:22

《異動股》南方A50(2822)現跌1%,惟暫登成交榜第二位

 《經濟通通訊社11日專訊》恆指現報27926,上升258點,主板成交524﹒67
億元。南方A50(02822)現跌0﹒83%,報14﹒42元;成交約6874萬股,涉
資9﹒97億元,暫時居於成交榜第二位。
 表列同板塊或相關股份表現:

 股份(編號)    現價   變幅
 --------------------------------
 海通滬深三百(02811)  16﹒74元  無升跌
 安碩A50 (02823)  13﹒96元  下跌0﹒71%
 博時FA50(02832)  7﹒31元  無升跌
 恆指ETF (02833) 287﹒40元  上升0﹒98%
 安碩滬深三百(02846)  29﹒90元  下跌0﹒66%
 XDB滬深 (03049)  7﹒57元  下跌0﹒39%
 華夏滬深三百(03188)  47﹒05元  下跌0﹒74%
 海通滬深三百(82811)  13﹒96元人幣 下跌0﹒29%
 南方A50 (82822)  12﹒04元人幣 下跌0﹒17%
 華夏滬深三百(83188)  39﹒30元人幣 無升跌
 --------------------------------
 (ff)

【治療暗瘡】茯苓白朮美容湯

產品簡介

【etnet Halloween Bonus賞你】荷里活廣場‧【荷里活「醫」間酒鬼Bar】Cocktail或 Mocktail

【得獎名單】【etnet健康好人生】趙頌茹專訪 即睇即答 賞CANVAS 100%澳洲有機香薰油舒緩套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞睇《風河谷謀殺案》