Eng

19/07/2019 16:19

《窩輪數據》兩周內停止交易認購╱認沽衍生權證價內╱價外率

      即將停止交易認購衍生權證價內╱價外率
      ==================
 
 權證代號  權證簡稱  最後交易日  行使價  相關資產 價內╱價外率
            (元)  (元)  (%)
 -----------------------------------------
 28952 中藥海通九七購A 24╱07  4﹒59  9﹒00 96﹒21
 25998 鐵塔海通九七購A 24╱07  1﹒38  2﹒10 52﹒17
 17453 平安海通九七購A 24╱07 69﹒80 95﹒45 36﹒75
 17824 平安瑞銀九七購A 23╱07 73﹒88 95﹒45 29﹒20
 23777 平安匯豐九七購B 23╱07 76﹒00 95﹒45 25﹒59
 14092 中壽海通九七購C 24╱07 16﹒68 20﹒75 24﹒40
 16654 中壽匯豐九七購A 22╱07 16﹒69 20﹒75 24﹒33
 18815 長汽海通九七購C 24╱07  4﹒58  5﹒69 24﹒24
 18414 國材瑞通九七購A 23╱07  5﹒88  7﹒23 22﹒96
 16915 騰訊麥銀九七購M 22╱07 306﹒88 361﹒80 17﹒90
 26330 平安法興九七購E 22╱07 83﹒93 95﹒45 13﹒73
 26109 平安高盛九七購D 22╱07 83﹒93 95﹒45 13﹒73
 15115 平安海通九七購D 22╱07 83﹒93 95﹒45 13﹒73
 25269 平安瑞銀九七購C 22╱07 83﹒93 95﹒45 13﹒73
 15875 恆地海通九七購A 24╱07 40﹒73 43﹒70  7﹒30
 18762 吉利中銀九七購A 23╱07 11﹒38 12﹒20  7﹒21
 17010 聯想瑞通九七購A 23╱07  6﹒08  6﹒46  6﹒25
 28394 平安法興九七購F 19╱07 91﹒23 95﹒45  4﹒63
 24386 平安瑞信九七購E 19╱07 91﹒23 95﹒45  4﹒63
 19516 新地瑞通九七購A 22╱07 130﹒80 135﹒80  3﹒82
 24927 領展瑞銀九七購E 24╱07 93﹒88 97﹒20  3﹒54
 16920 洋保法興九七購B 22╱07 31﹒93 33﹒05  3﹒51
 17002 洋保高盛九七購A 22╱07 31﹒93 33﹒05  3﹒51
 28830 平安瑞通九七購E 23╱07 92﹒48 95﹒45  3﹒21
 28607 平安中銀九七購B 22╱07 92﹒55 95﹒45  3﹒13
 27376 平安瑞銀九七購D 22╱07 92﹒55 95﹒45  3﹒13
 28200 平安高盛九七購E 22╱07 92﹒55 95﹒45  3﹒13
 28839 平安法興九七購H 22╱07 92﹒55 95﹒45  3﹒13
 16914 騰訊麥銀九七購L 22╱07 350﹒88 361﹒80  3﹒11
 16372 蒙牛瑞信九七購A 22╱07 30﹒98 31﹒75  2﹒49
 15117 銀河海通九七購E 22╱07 57﹒05 57﹒45  0﹒70
 12682 銀河高盛九七購B 22╱07 57﹒05 57﹒45  0﹒70
 12128 金沙瑞通九七購A 23╱07 40﹒88 41﹒10  0﹒54
 13568 粵海摩通九七購A 24╱07 16﹒61 16﹒64  0﹒18
 11511 盈富瑞銀九七購A 23╱07 29﹒88 29﹒45 -1﹒44
 15793 盈富瑞信九七購A 23╱07 29﹒93 29﹒45 -1﹒60
 20967 新地瑞銀九七購B 23╱07 138﹒88 135﹒80 -2﹒22
 24784 粵海瑞信九七購A 23╱07 17﹒07 16﹒64 -2﹒52
 28555 平安摩通九七購D 22╱07 98﹒90 95﹒45 -3﹒49
 15244 騰訊摩通九七購C 22╱07 375﹒05 361﹒80 -3﹒53
 26929 騰訊高盛九七購F 22╱07 375﹒20 361﹒80 -3﹒57
 15849 騰訊中銀九七購F 22╱07 375﹒20 361﹒80 -3﹒57
 15270 騰訊瑞信九七購E 22╱07 375﹒20 361﹒80 -3﹒57
 15373 騰訊法興九七購F 22╱07 375﹒20 361﹒80 -3﹒57
 29048 國材瑞信九七購A 23╱07  7﹒51  7﹒23 -3﹒73
 11396 國材高盛九七購A 23╱07  7﹒51  7﹒23 -3﹒73
 15639 工行瑞通九七購A 23╱07  5﹒80  5﹒58 -3﹒79
 15406 長汽瑞通九七購A 23╱07  6﹒00  5﹒69 -5﹒17
 17566 吉利海通九七購A 23╱07 13﹒00 12﹒20 -6﹒15
 15412 中証匯豐九七購A 23╱07 16﹒69 15﹒66 -6﹒17
 25432 中壽法興九七購C 22╱07 22﹒55 20﹒75 -7﹒98
 23088 石藥高盛九七購A 22╱07 14﹒52 13﹒28 -8﹒54
 27003 港交瑞銀九七購D 22╱07 300﹒20 273﹒40 -8﹒93
 27040 港交摩通九七購D 22╱07 300﹒20 273﹒40 -8﹒93
 11634 中藥中銀九七購A 23╱07  9﹒89  9﹒00 -9﹒00
 16242 比電瑞銀九七購B 23╱07 12﹒18 10﹒96 -10﹒02
 17162 比電摩通九七購A 22╱07 12﹒20 10﹒96 -10﹒16
 26985 舜光海通九七購A 23╱07 98﹒88 88﹒40 -10﹒60
 25038 比迪瑞通九七購A 24╱07 53﹒80 48﹒05 -10﹒69
 18284 比迪中銀九七購B 23╱07 54﹒00 48﹒05 -11﹒02
 17011 中鋁瑞通九七購A 23╱07  2﹒98  2﹒64 -11﹒41
 20962 長實瑞銀九七購B 23╱07 68﹒88 60﹒95 -11﹒51
 19744 信行瑞銀九七購A 22╱07  5﹒09  4﹒50 -11﹒59
 26752 銀河中銀九七購A 22╱07 65﹒05 57﹒45 -11﹒68
 28997 銀河摩通九七購A 22╱07 65﹒05 57﹒45 -11﹒68
 28337 銀河海通九七購D 22╱07 65﹒05 57﹒45 -11﹒68
 26690 銀河高盛九七購A 22╱07 65﹒05 57﹒45 -11﹒68
 26714 銀河法興九七購B 22╱07 65﹒05 57﹒45 -11﹒68
 27568 銀河瑞銀九七購A 22╱07 65﹒05 57﹒45 -11﹒68
 25219 恆大瑞信九七購B 24╱07 25﹒08 22﹒10 -11﹒88
 18315 中聯中銀九七購A 23╱07  9﹒38  8﹒24 -12﹒15
 16300 比電瑞信九七購A 22╱07 12﹒48 10﹒96 -12﹒18
 11257 比迪瑞信九七購C 22╱07 54﹒93 48﹒05 -12﹒53
 16267 比迪高盛九七購B 22╱07 54﹒93 48﹒05 -12﹒53
 18417 中交瑞通九七購A 23╱07  8﹒08  6﹒94 -14﹒11
 15642 農行瑞通九七購A 23╱07  3﹒80  3﹒26 -14﹒21
 15128 建行瑞銀九七購B 22╱07  7﹒31  6﹒25 -14﹒50
 16532 建行法興九七購E 22╱07  7﹒31  6﹒25 -14﹒50
 12176 建行瑞信九七購B 22╱07  7﹒31  6﹒25 -14﹒50
 12392 建行高盛九七購D 22╱07  7﹒31  6﹒25 -14﹒50
 24754 金隅瑞信九七購A 23╱07  2﹒88  2﹒46 -14﹒58
 16117 恆大瑞通九七購A 23╱07 26﹒80 22﹒10 -17﹒54
 15582 神華瑞通九七購A 23╱07 19﹒88 16﹒36 -17﹒71
 25596 農行瑞信九七購B 22╱07  4﹒01  3﹒26 -18﹒70
 16410 農行摩通九七購A 22╱07  4﹒01  3﹒26 -18﹒70
 25520 農行瑞銀九七購A 22╱07  4﹒01  3﹒26 -18﹒70
 25576 農行高盛九七購A 22╱07  4﹒01  3﹒26 -18﹒70
 25582 農行法興九七購B 22╱07  4﹒01  3﹒26 -18﹒70
 22646 交銀瑞銀九七購A 23╱07  7﹒38  5﹒97 -19﹒11
 18558 中油海通九七購A 22╱07  5﹒38  4﹒29 -20﹒26
 17694 玖龍瑞銀九七購A 23╱07  8﹒38  6﹒68 -20﹒29
 15635 中化高盛九七購B 22╱07  6﹒89  5﹒23 -24﹒09
 12203 建板海通九七購A 22╱07  8﹒58  6﹒50 -24﹒24
 25217 國信瑞信九七購B 24╱07  4﹒98  3﹒75 -24﹒70
 28923 騰訊海通九七購B 22╱07 490﹒88 361﹒80 -26﹒30
 29454 騰訊瑞銀九七購D 19╱07 491﹒08 361﹒80 -26﹒33
 14665 中油高盛九七購A 22╱07  5﹒89  4﹒29 -27﹒16
 28926 中聯高盛九七購A 23╱07 11﹒40  8﹒24 -27﹒72
 29166 中聯法興九七購C 23╱07 11﹒40  8﹒24 -27﹒72
 29221 中聯瑞信九七購A 23╱07 11﹒40  8﹒24 -27﹒72
 11101 中油中銀九七購A 23╱07  5﹒99  4﹒29 -28﹒38
 29751 信達瑞銀九七購A 22╱07  2﹒69  1﹒78 -33﹒83
 28541 中軟摩通九七購A 22╱07  5﹒89  3﹒88 -34﹒13
 11508 康哲瑞銀九七購A 23╱07 12﹒38  7﹒84 -36﹒67
 12160 復星瑞銀九七購A 22╱07 17﹒02 10﹒74 -36﹒90
 12186 通達海通九七購A 24╱07  1﹒48  0﹒58 -60﹒81
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
  「-」=價外
  於7月19日至7月24日期間停止交易之衍生權證


      即將停止交易認沽衍生權證價內╱價外率
      ==================
 
 權證代號  權證簡稱  最後交易日  行使價  相關資產 價內╱價外率
            (元)  (元)  (%)
 -----------------------------------------
 25171 中移法興九七沽A 22╱07 75﹒00 70﹒65  5﹒80
 27366 中移瑞銀九七沽A 22╱07 74﹒95 70﹒65  5﹒74
 12667 中移高盛九七沽B 22╱07 74﹒95 70﹒65  5﹒74
 26079 建行法興九七沽C 19╱07  6﹒27  6﹒25  0﹒32
 26351 建行高盛九七沽B 19╱07  6﹒27  6﹒25  0﹒32
 25226 中行瑞信九七沽B 24╱07  3﹒18  3﹒29 -3﹒46
 11440 騰訊高盛九七沽H 19╱07 343﹒68 361﹒80 -5﹒27
 29424 騰訊中銀九七沽C 19╱07 343﹒68 361﹒80 -5﹒27
 26946 騰訊法興九七沽C 19╱07 343﹒68 361﹒80 -5﹒27
 14892 騰訊海通九七沽C 19╱07 343﹒68 361﹒80 -5﹒27
 13437 騰訊法興九七沽D 24╱07 337﹒80 361﹒80 -7﹒10
 16388 騰訊瑞銀九七沽E 24╱07 337﹒80 361﹒80 -7﹒10
 29557 騰訊瑞信九七沽C 24╱07 337﹒80 361﹒80 -7﹒10
 25577 騰訊高盛九七沽B 24╱07 337﹒80 361﹒80 -7﹒10
 12785 騰訊中銀九七沽D 24╱07 337﹒80 361﹒80 -7﹒10
 25221 交銀瑞信九七沽B 24╱07  5﹒48  5﹒97 -8﹒94
 24241 騰訊瑞銀九七沽A 23╱07 330﹒88 361﹒80 -9﹒34
 18870 匯豐中銀九七沽A 23╱07 57﹒88 65﹒05 -12﹒39
 18809 恆大海通九七沽A 24╱07 18﹒80 22﹒10 -17﹒55
 19552 新地瑞通九七沽B 22╱07 110﹒80 135﹒80 -22﹒56
 18045 騰訊麥銀九七沽N 22╱07 294﹒88 361﹒80 -22﹒69
 14876 瑞聲海通九七沽A 19╱07 35﹒00 43﹒55 -24﹒43
 15524 騰訊海通九七沽A 24╱07 267﹒80 361﹒80 -35﹒10
 17613 金沙海通九七沽A 24╱07 30﹒00 41﹒10 -37﹒00
 17234 平安瑞通九七沽B 23╱07 67﹒80 95﹒45 -40﹒78
 21544 領展瑞銀九七沽B 23╱07 68﹒88 97﹒20 -41﹒11
 18810 長汽海通九七沽B 24╱07  4﹒00  5﹒69 -42﹒25
 25179 鐵塔瑞信九七沽A 22╱07  1﹒45  2﹒10 -44﹒83
 24085 鐵塔法興九七沽A 22╱07  1﹒45  2﹒10 -44﹒83
 25812 鐵塔海通九七沽B 22╱07  1﹒45  2﹒10 -44﹒83
 17455 平安海通九七沽B 24╱07 63﹒80 95﹒45 -49﹒61
 18055 平安瑞銀九七沽B 23╱07 58﹒38 95﹒45 -63﹒50
 18052 美團海通九七沽C 24╱07 30﹒00 67﹒25-124﹒17
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
  「-」=價外
  於7月19日至7月24日期間停止交易之衍生權證

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
More
 • 道瓊斯工業平均指數
  跌 26,050.82
  -84.97 (-0.325%)
 • 標準普爾500指數
  跌 2,906.98
  -16.67 (-0.570%)
 • 納斯達克綜合指數
  跌 7,967.74
  -35.07 (-0.438%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌56.949
較港股︰-0.79%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌331.721
較港股︰-0.50%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.668
較港股︰-1.08%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌77.245
較港股︰-0.20%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌177.100
變動率︰-0.662%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升112.440
變動率︰+7.887%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌31.480
變動率︰-0.317%
WB 微博
按盤價(USD)︰跌41.850
變動率︰-1.087%
精選美股 More
AAPL 蘋果
按盤價(USD)︰升210.960
變動率︰+0.290%
AMZN 亞馬遜
按盤價(USD)︰跌1,806.737
變動率︰-0.517%
FB 臉書
按盤價(USD)︰跌184.975
變動率︰-0.642%
GOOG 谷歌
按盤價(USD)︰跌1,189.130
變動率︰-0.778%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/08/2019 10:19 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:20/08/2019 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/08/2019 10:19 EDT
顯示更多
緊貼市況
 • 01810 小米集團-W
 • 9.430
 • 02382 舜宇光學科技
 • 105.600
 • 01093 石藥集團
 • 14.400
 • 01177 中國生物製藥
 • 10.100
 • 02331 李寧
 • 21.900
 • 03813 寶勝國際
 • 2.490
 • 目標︰$2.67
 • 02382 舜宇光學科技
 • 105.600
 • 目標︰$115.00
 • 00144 招商局港口
 • 12.200
 • 目標︰$13.00
 • 00327 百富環球
 • 3.540
 • 目標︰$3.80
 • 01093 石藥集團
 • 14.400
 • 目標︰$14.00
 • 00700 騰訊控股
 • 333.400
 • 00005 滙豐控股
 • 57.400
 • 00941 中國移動
 • 67.250
 • 01783 金侖控股有限公司
 • 0.175
 • 00388 香港交易所
 • 252.400
 • 00788 中國鐵塔
 • 1.870
 • 目標︰$2.00
 • 01992 復星旅遊文化
 • 9.090
 • 目標︰$10.00
 • 01833 平安好醫生
 • 41.700
 • 目標︰$45.00
 • 01339 中國人民保險集團
 • 3.030
 • 目標︰$3.66
 • 00604 深圳控股
 • 2.900
 • 目標︰$4.00
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 20/08/2019 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 20/08/2019 16:00
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 20/08/2019 22:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2019 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章
財經新聞
評論
專題
 • 生活副刊
 • DIVA
 • 健康好人生
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》